Merck celebrates another successful year with a memorable trip with private cruise and a party!

Merck celebrates another successful year with a memorable trip with private cruise and a party!

Merck ไว้วางใจให้เน็กซ์ไซท์เมนท์และเดคาวิว อีเว้นท์ ออร์แกไนเซอร์ จัดกิจกรรมฉลองความสำเร็จด้วยการล่องเรือส่วนตัว ปล่อยปลาฉลาม และตบท้ายด้วยปาร์ตี้สุดมันส์

Scroll to Top